Doorgaan naar inhoud
Market Food Group Stoepje Perron

Market Food Group

Yuno kon zich onderscheiden met haar sectorkennis op Food-gebied

“Wij hebben gekozen voor Yuno Advisors om ons te adviseren bij dit traject. De partners van Yuno hadden ons eerder geadviseerd, dus wij hadden al goede ervaringen. Het team van Yuno heeft niet alleen een professionele, maar ook een pragmatische en informele aanpak, wat goed past bij onze organisatie. Bovendien kon Yuno zich onderscheiden met haar sectorkennis op Food-gebied en transactie-ervaring binnen het bakkerijsegment, en kende zij een groot aantal nationale en internationale investeerders, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een gedeeltelijke verkoop aan Kempen Investments.”

Peter Beukers & Sjacco Nel, Owners & Management Market Food Group


Deal

Market Food Group (MFG), producent van brood- en banketproducten en houdstermaatschappij van franchiseformules zoals ’t Stoepje en Le Perron, heeft in 2016 een substantieel minderheidsbelang verkocht aan investeerder Van Lanschot Participaties (VLP). MFG was grotendeels in handen van het management, en heeft haar aandeelhoudersbasis met deze transactie verbreed om haar verdere groeistrategie te ondersteunen. De transactie is gerealiseerd door de creatie van een nieuwe holdingentiteit MFG Investments B.V., waarin zowel VLP als de bestaande aandeelhouders hebben geparticipeerd. Onderdeel van de transactie vormde een herfinanciering inclusief bancaire faciliteiten.


Rol Yuno Advisors

Wij waren exclusief financieel adviseur voor de aandeelhouders van MFG. Onze advisering betrof de algemene deal coördinatie, het in kaart brengen en benaderen van mogelijke investeerders, het opstellen van een informatiememorandum, financiële modellering en waarderingsanalyses, totstandkoming van een intentieovereenkomst, coördinatie van het due diligence onderzoek, procesdocumentatie, deal structurering en we begeleidden de onderhandelingen namens de verkopers.


Over Market Food Group

MFG is een toonaangevende Nederlandse brood- en banketbakkerij met diverse bekende franchiseformules, zoals ’t Stoepje en Le Perron. Le Perron is een prijswinnende biologische en duurzame franchiseformule, momenteel actief op circa 60 locaties in Nederland. Sinds 1979 is MFG actief op de markt met de bekende formule ’t Stoepje. Het marktconcept is sindsdien gegroeid naar 130 franchisenemers, die op meer dan 600 marktlocaties te vinden zijn. MFG heeft in de afgelopen jaren een gezonde groei weten te realiseren en de groep behaalde in 2015 een consumentenomzet van meer dan €100 miljoen.


Over Van Lanschot Participaties

VLP is een 100% dochter van F. van Lanschot Bankiers die wordt beheerd door Kempen Investments. VLP heeft in de afgelopen drie decennia een track record opgebouwd met in totaal meer dan 100 participaties, en kenmerkt zich door een lange investeringshorizon zonder exit-drang in combinatie met een specialisatie in minderheidsparticipaties.